Ανακύκλωση Μικροσυσκευών

Με ανεπτυγμένη την ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρεία μας ενθαρρύνει τους πελάτες της να σκεφτούν οικολογικά και να φέρουν για ανακύκλωση τις μικροσυσκευές και τις μπαταρίες των συσκευών τους.

Σε συνεργασία με τις εταιρείες ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. και Α.Φ.Η.Σ., συμμετέχουμε ενεργά στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού εξοπλισμού, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων.

recycleanthoulhs